pokemon

 1. darksask
 2. Jinx
 3. Atalaia
 4. Atalaia
 5. Atalaia
 6. RedTeam
 7. Atalaia
 8. RedTeam
 9. Atalaia
 10. Atalaia
 11. Atalaia
 12. Atalaia
 13. Atalaia
 14. RedTeam
 15. Pikaboum
 16. RedTeam
 17. Atalaia
 18. Jinx
 19. RedTeam
 20. Atalaia